DARMOWA DOSTAWA WSZYSTKICH PRODUKTÓW BUSHNELL

Kultura korporacyjna

Kultura podstawowa:

Dobrzy ludzie, solidna praca (proste życie: uczciwość między zespołami i jednostkami, wzajemne zaufanie, brak władzy i sztuczek, żadnych gangów, rób rzeczy dobrze i ludzie, obiektywni i bezinteresowni; Praca: Trzy style lądowania, ćwicz ducha rzemiosła, rozumieć wszystko, przemyśleć i robić głębokie, nigdy nie wypływać na powierzchnię, szanować prawo, znaleźć właściwą metodę, dobrze wykonywać każdą pracę.

Wizja: 

Zostać pionierem w branży.
Misja:

Zapewnianie klientom wysokiej jakości produktów i ciągłych innowacji.
Podstawowe wartości:

Solidność, innowacyjność, uczciwość.
Kultura jakości:

Cztery zasady jakości (nie projektować produktów niekwalifikowanych, nie wytwarzać produktów niekwalifikowanych, nie przyjmować produktów niekwalifikowanych i nie przekazywać produktów niekwalifikowanych).

Kultura bezpieczeństwa:

Wypadkom bezpieczeństwa można kontrolować, zapobiegać i eliminować.
Kultura marketingowa:

Wdzięczna kultura (podziękowania dla klientów za danie mi możliwości, dzięki zespołowi za rozwój mnie i dzięki firmie za udostępnienie platformy) Koncepcja marketingowa (zadowolenie klientów, zaskakuje klientów, porusza klientów).
Kultura uczenia się: 

wyuczone, zrealizowane, zrobione, uzyskane, zainwestowane, udostępnione, wykorzystane.