DARMOWA DOSTAWA WSZYSTKICH PRODUKTÓW BUSHNELL

Szkolenie personelu

Cel, powód:

Aby pomóc nowym pracownikom w szybkiej integracji z kulturą korporacyjną firmy i ustanowieniu jednolitej wartości korporacyjnej.

Znaczenie:

 Popraw świadomość jakości pracowników i osiągnij bezpieczną produkcję.

Cel:

Aby zapewnić spójność każdego procesu i wytwarzać produkty wyższej jakości.

Częstotliwość:

raz w tygodniu.
Zasady:

Systematyzacja (szkolenie personelu to kompleksowy, wielokierunkowy, systematyczny projekt w trakcie kariery pracownika); Instytucjonalizacja (ustanowienie i doskonalenie systemu szkoleń, rutynowa i instytucjonalizacja szkoleń oraz zapewnienie realizacji szkoleń Wdrażanie); dywersyfikacja (szkolenie pracowników musi w pełni uwzględniać poziomy i rodzaje osób szkolonych oraz różnorodność treści i form szkolenia); inicjatywa (nacisk na partycypację i interakcję pracowników, pełne uczestnictwo w inicjatywie i inicjatywie pracowników); efektywność (szkolenie pracowników to proces wkładu ludzkiego, finansowego i rzeczowego oraz proces tworzenia wartości dodanej. Szkolenie się opłaca i zwraca, co pomaga poprawić ogólną wydajność firmy)